13 marca 2013 godz. 19:30

Data publikacji: 28.02.2013

Szanowni Klubowicze,

Zarząd Klubu informuje i zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie za rok 2012.
Prosimy o zapoznanie się z Porządkiem Obrad znajdującym się poniżej.
Poza statutowym i ustawowym obowiązkiem SWZ, Zarząd oraz Kapitan z Komitetem Turniejowym przedstawią: przywileje i zniżki na obiektach i polach golfowych, plan turniejów i pozostałe działalności Klubu na sezon 2013.

Z poważaniem
Zarząd Klubu

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, Uchwałą nr 1 z dnia 25 lutego 2013 roku, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie (SWZ) Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) na dzień 13 marca 2013 roku w Warszawie w siedzibie Klubu na terenie driving range Golf Parks Poland przy ul. Z Vogla 19, w budynku recepcji,  na godzinę 19:30, z następującym, Porządkiem Obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu i wskazanie Przewodniczącego SWZ.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności SWZ.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad SWZ.

6. Sprawozdanie Zarządu KKGwW za rok 2012.

7. Przedstawienie bilansu rocznego i wyników finansowych za rok 2012.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KKGwW za 2012rok.

9. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2013.

10. Podjęcie uchwał w zakresie:

a) udzielenia absolutorium dla Zarządu KKGwW za rok 2012

b) zatwierdzenia bilansu KKGwW za rok 2012.

c) zatwierdzenia wyniku finansowego za 2012 rok  na poczet przychodów statutowych roku przyszłego.

d) zatwierdzenia projektu budżetu na 2013 rok

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zarząd przypomina, iż  zgodnie z paragrafem 13 pkt. 12. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga Turniejowa 2022

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Kosiorek Przemysław20411
2Skoblewski Paweł23380
3Szałek Jarosław19378
4Perkowski Marek18373
4Kopczewski Michał17373

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Bilska Ewa18389
2O'Higgins Elina17370
3Ciesielska Dorota15368
4Ostrowska Agnieszka Aldona17360
5Malewicz Małgorzata11356

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook