AKTUALIZACJA: Sprawozdawcze-Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 9 marca 2023, godz. 19:00

Data publikacji: 07.03.2023

LINK do spotkania:

( – – – )

Dostęp będzie możliwy wyłącznie dla aktualnych Członków Klubu. Prosimy, abyście logując się wpisali swoje pełne imię i nazwisko.

 

Uwaga: poniżej prezentujemy zaktualizowany Porządek Obrad (aktualizacja: 7 marca, godz. 9:30). Dodane zostały punkty 14 i 15.

Przypominamy, że w głosowaniach WZ mogą brać udział wyłącznie aktualni członkowie klubu, a więc osoby, które opłaciły tegoroczną składkę członkowską. Sprawdźcie, czy na pewno jesteście na liście: https://www.royalgolf.org/lista-czlonkow-klubu-2/

Ad. 12. Porządku Obrad: zgłoszona została kandydatura Jacka Krukowskiego.

Ad. 14. Porządku Obrad: zgłoszona została kandydatura Andrzeja Ernsta.

Ad. 18. Porządku Obrad: tekst Regulaminu Komisji Etyki do pobrania: REGULAMIN KOMISJI ETYKI KKGwW. Prosimy o zapoznanie się, aby głosowanie nad treścią Regulaminu przebiegło sprawnie w trakcie WZ.

Zgłaszanie kandydatur możliwe jest w drodze mailowej (sekretarz@royalgolf.org, prezes@royalgolf.org) lub bezpośrednio podczas Walnego Zgromadzenia.

 

* * *

 

Szanowni Klubowicze!

Zapraszamy na coroczne zebranie, formalnie kończące sezon 2022. Tym razem nie tylko sprawozdawcze, ale również o charakterze nadzwyczajnym, ponieważ przed nami zmiana w składzie zarządu Klubu. Monika Kołowrotna podjęła niełatwą zapewne decyzję o rezygnacji z tej funkcji, a nam przyjdzie serdecznie jej podziękować za ponad dwadzieścia (!) lat pracy dla Klubu. Musimy też uzupełnić skład zarządu, więc macie szansę być obecni w tej ważnej chwili.

Co do historycznych chwil, to również zamierzamy zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o przegłosowanie nadania tytułów Członka Honorowego dla Twórcy i Założyciela Klubu, p. Janusza Herburt – Hewella, a także dla Założyciela Klubu, p. Andrzeja Persona. Słowem, będzie to dość wyjątkowe Zgromadzenie. Liczymy na Waszą liczną obecność. Będzie o tyle łatwo dołączyć, że spotkamy się on-line na platformie Zoom. Link zostanie podany odrębną wiadomością, wysłaną do Członków Klubu.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, Uchwałą nr 1 z dnia 22 lutego 2023 roku, zwołuje Sprawozdawczo – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (SNWZ) Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) w dniu 9 marca 2023 (czwartek) za pomocą komunikatora ZOOM, na godzinę 19:00, z następującym Porządkiem Obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu i wskazanie Przewodniczącego SNWZ.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności SNWZ.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej SNWZ.

5. Przyjęcie porządku obrad SNWZ.

6. Sprawozdanie Zarządu KKGwW za rok 2022.

7. Przedstawienie bilansu rocznego i wyniku finansowego za rok 2022.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KKGwW za rok 2022.

9. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2023.

10. Podjęcie uchwał w zakresie:

a) udzielenia absolutorium dla Zarządu KKGwW za rok 2022.

b) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej KKGwW za rok 2022.

c) zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat KKGwW za rok 2022.

d) zatwierdzenia wyniku finansowego za 2022 rok.

e) zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2023.

11. Przedstawienie programu KKGwW na rok 2023.

12. Przedstawienie kandydatów celem uzupełnienia składu zarządu wskutek rezygnacji Moniki Kołowrotnej z dalszego pełnienia funkcji członka zarządu.

13. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami.

14. Przedstawienie kandydatów celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o Przewodniczącego wskutek rezygnacji Aleksandry Jankowskiej – Daniluk z dalszego pełnienia funkcji Przewodniczącej KR.

15. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami na funkcję Przewodniczącego KR.

16. Głosowanie nad nadaniem tytułu Członka Honorowego, Twórcy i Założycielowi Klubu – Panu Januszowi Herburt – Hewellowi.

17. Głosowanie nad nadaniem tytułu Członka Honorowego, Założycielowi – Panu Andrzejowi Personowi.

18. Odczytanie treści i głosowanie nad przyjęciem tekstu Regulaminu Komisji Etyki.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie Sprawozdawczo – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd przypomina, iż zgodnie z paragrafem 13 pkt. 12 Statutu „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

Zgodnie ze Statutem Klubu każdy głosuje osobiście, nie można udzielać pełnomocnictwa innemu klubowiczowi.

Z poważaniem,

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie

 

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga Turniejowa 2024

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Skoblewski Paweł14366
2Rokita Miroslaw11346
3Radwan Tomasz10331
4Meserszmit Marek10310
5Zientkowski Tomasz9293

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1O'Higgins Elina13350
2Mościcka Aneta13327
3Binkowska Marta9295
4Pietrzak Wiktoria8255
5Meserszmit Renata8238

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook