Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Data publikacji: 09.03.2014

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, Uchwałą nr 1 z dnia 4 marca 2014 roku, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie (SWZ) Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) na dzień 25 marca 2014 roku w Warszawie w siedzibie Klubu w recepcji driving range Golf Parks Poland przy ul. Z Vogla 19, w budynku recepcji,  na godzinę 18:30, z następującym, Porządkiem Obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu i wskazanie Przewodniczącego SWZ.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności SWZ.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad SWZ.

6. Sprawozdanie Zarządu KKGwW za rok 2013.

7. Przedstawienie bilansu rocznego i wyników finansowych za rok 2013.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KKGwW za 2013rok.

9. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2014.

10. Dyskusja na temat wysokości składek klubowych i wpisowego.

11. Podjęcie uchwał w zakresie:

a) udzielenia absolutorium dla Zarządu KKGwW za rok 2013

b) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  KKGwW za rok 2013

b) zatwierdzenia bilansu KKGwW za rok 2013.

c) zatwierdzenia wyniku finansowego za 2013 rok  na poczet przychodów statutowych roku przyszłego.

d) głosowanie wysokości składek rocznych i wpisowego do Klubu

e) zatwierdzenia  budżetu na 2014 rok

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zarząd przypomina, iż  zgodnie z paragrafem 13 pkt. 12. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga turniejowa 2021

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Moreń Robert15392
2Skoblewski Paweł12384
3Mazurkiewicz Piotr15381
4Szałek Jarosław23379
5Rokita Miroslaw16377

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Więcko Małgorzata14380
2Bilska Ewa17372
3O'Higgins Elina12345
4Sołonin Ewa9300
5Ostrowska Agnieszka Aldona5186

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook