15 maja, godz. 19:00 NWZ Klubu

Data publikacji: 13.05.2014

Szanowni Klubowicze,

w załączeniu przesyłamy ostateczny Porządek Obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu celem uzupełnienia składu Zarządu.

Z poważaniem,
Zarząd Klubu

ZAWIADOMIENIE o NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KLUBU

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, uchwałą z dnia 18/04/2014 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) na dzień 15 maja 2014 roku w Warszawie w siedzibie Klubu na terenie driving range Golf Parks Poland przy ul. Z Vogla 19, w budynku recepcji, na godzinę 19:00, z następującym, porządkiem obrad:

Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu lub jeden z członków Zarządu.

  1. Wybór Przewodniczącego.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu, celem uzupełnienia składu obecnego Zarządu KKGwW o jednego członka.
  7. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami do Zarządu.
  8. Powołanie nowego członka Zarządu.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przypomina, iż zgodnie z paragrafem 13 pkt. 4. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga turniejowa 2021

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Moreń Robert15392
2Skoblewski Paweł12384
3Mazurkiewicz Piotr15381
4Szałek Jarosław23379
5Rokita Miroslaw16377

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Więcko Małgorzata14380
2Bilska Ewa17372
3O'Higgins Elina12345
4Sołonin Ewa9300
5Ostrowska Agnieszka Aldona5186

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook