15 maja, godz. 19:00 NWZ Klubu

Data publikacji: 13.05.2014

Szanowni Klubowicze,

w załączeniu przesyłamy ostateczny Porządek Obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu celem uzupełnienia składu Zarządu.

Z poważaniem,
Zarząd Klubu

ZAWIADOMIENIE o NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KLUBU

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, uchwałą z dnia 18/04/2014 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) na dzień 15 maja 2014 roku w Warszawie w siedzibie Klubu na terenie driving range Golf Parks Poland przy ul. Z Vogla 19, w budynku recepcji, na godzinę 19:00, z następującym, porządkiem obrad:

Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu lub jeden z członków Zarządu.

  1. Wybór Przewodniczącego.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu, celem uzupełnienia składu obecnego Zarządu KKGwW o jednego członka.
  7. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami do Zarządu.
  8. Powołanie nowego członka Zarządu.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przypomina, iż zgodnie z paragrafem 13 pkt. 4. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga Turniejowa 2023

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Kwaśniewski Alan6200
2Malewicz Grzegorz5189
3Chorąży Dariusz5176
4Meserszmit Marek6173
5Skręta Jarek5170

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Mościcka Aneta7245
2Pietrzak Wiktoria7241
3Wiatr Rhea7209
4O'Higgins Elina6191
5Malewicz Małgorzata5176

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook