18 lutego i 17 marca

Data publikacji: 04.02.2020

Jeszcze w trakcie kalendarzowej zimy mamy dwa istotne terminy, które warto wpisać do kalendarza.

 

18 lutego 2020, godz. 18:30

Tego dnia zapraszamy – w skrócie – na SWZ KKGwW. W pełnym brzmieniu zaś: Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie. Jak co roku podsumowujemy formalnie zeszły rok, kwitujemy pracę zarządu, przyjmujemy budżet na rok kolejny i dyskutujemy o planach na sezon 2020. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Oto szczegóły zawiadomienia, które wszyscy członkowie Klubu dostali mailem:

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, Uchwałą nr 1 z dnia 17 stycznia 2020 roku, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie (SWZ) Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) w Warszawie w recepcji Golf Parks Poland, ul. Z. Vogla 19, na godzinę 18:30, z następującym Porządkiem Obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu i wskazanie Przewodniczącego SWZ.
 2. Sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności SWZ.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad SWZ.
 6. Sprawozdanie Zarządu KKGwW za rok 2019.
 7. Przedstawienie bilansu rocznego i wyniku finansowego za rok 2019.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KKGwW za rok 2019.
 9. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwał w zakresie:
  a) udzielenia absolutorium dla Zarządu KKGwW za rok 2019.
  b) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  KKGwW za rok 2019.
  c) zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat KKGwW za rok 2019.
  d) zatwierdzenia wyniku finansowego za 2019 rok  na poczet przychodów statutowych roku przyszłego.
  e) zatwierdzenia  budżetu na rok 2020.
 11. Przedstawienie programu KKGwW na rok 2020.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie SWZ.

Zarząd przypomina, iż  zgodnie z paragrafem 13 pkt. 12. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

 

17 marca 2020, godz. 19:00

Termin już potwierdzony z Dom Volvo.

Tego dnia szykujemy Spotkanie Przedsezonowe, które – jak rok temu – odbędzie się w siedzibie Volvo Car Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 89.

Szykujemy sporo niespodzianek, związanych m.in. z faktem, że sezon 2020 ogłosiliśmy Rokiem Portugalii. Możecie liczyć m.in. na muzykę, konkurs, poczęstunek… Więcej szczegółów przekażemy na początku marca, ale już teraz wpiszcie tę datę do kalendarza, bo spotkanie będzie naprawdę wyjątkowe.

 

 

Zapraszamy!

Zarząd Klubu

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga Turniejowa 2023

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Malewicz Grzegorz15378
2Skręta Jarek19376
2Zientkowski Tomasz17376
4Becz Jerzy17375
5Perkowski Marek14372

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Pietrzak Wiktoria18405
2Mościcka Aneta18370
2TYMIŃSKA MARTA13370
4Bilska Ewa11357
5Malewicz Małgorzata12355

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook