Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie KKGwW [UWAGA: WIĘCEJ PO ZALOGOWANIU]

Data publikacji: 03.03.2017

Zgodnie z sugestią kilku Klubowiczów, za którą dziękujemy, umieszczamy w komentarzu poniżej (dostępny po zalogowaniu – tylko dla Klubowiczów) listę zgłoszonych tematów, które pojawią się w punkcie „Wolne wnioski”. To dobry pomysł, bo pozwoli wiedzieć z góry, o czym chcemy rozmawiać – wszyscy się lepiej przygotują i spotkanie przebiegnie sprawniej. Jeżeli ktoś zechce zgłosić dodatkowy temat, to proszę o maila z propozycją tematu na dowolny z dwóch adresów: prezes@royalgolf.org lub sekretarz@royalgolf.org. Dopiszemy temat do listy.

Do zobaczenia!

 

A poniżej – zaproszenie na SWZ KKGwW.

 

– – – – – – – –

 

Szanowni Klubowicze,

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia za rok 2016.
Szczegóły i Porządek Obrad znajdują się poniżej.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd KKGwW

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, Uchwałą nr 1 z dnia 20 lutego 2017 roku, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie (SWZ), Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) w Warszawie,  na obiekcie golfowym Golf Parks Poland, ul. Z. Vogla 19, na godzinę 19:00, z następującym Porządkiem Obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu ze wskazaniem Przewodniczącego SWZ.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności SWZ.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad SWZ.

6. Sprawozdanie Zarządu KKGwW za rok 2016.

7. Przedstawienie bilansu rocznego i wyniku finansowego za rok 2016.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KKGwW za rok 2016.

9. Przedstawienie i dyskusja na temat projektu budżetu na rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w zakresie:

a) udzielenia absolutorium dla Zarządu KKGwW za rok 2016.

b) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  KKGwW za rok 2016.

c) zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat KKGwW za rok 2016.

d) zatwierdzenia wyniku finansowego za 2016 rok  na poczet przychodów statutowych roku przyszłego.

e) zatwierdzenia  budżetu na rok 2017.

11. Przedstawienie programu KKGwW na rok 2017.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zarząd przypomina, iż  zgodnie z paragrafem 13 pkt. 12. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga turniejowa 2021

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Moreń Robert14392
2Mazurkiewicz Piotr15381
3Rokita Miroslaw15377
4Szałek Jarosław21376
5Radwan Tomasz15373

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Więcko Małgorzata13374
2Bilska Ewa16371
3O'Higgins Elina9307
4Sołonin Ewa8263
5Ostrowska Agnieszka Aldona5186

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook