Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie KKGwW [UWAGA: WIĘCEJ PO ZALOGOWANIU]

Data publikacji: 03.03.2017

Zgodnie z sugestią kilku Klubowiczów, za którą dziękujemy, umieszczamy w komentarzu poniżej (dostępny po zalogowaniu – tylko dla Klubowiczów) listę zgłoszonych tematów, które pojawią się w punkcie „Wolne wnioski”. To dobry pomysł, bo pozwoli wiedzieć z góry, o czym chcemy rozmawiać – wszyscy się lepiej przygotują i spotkanie przebiegnie sprawniej. Jeżeli ktoś zechce zgłosić dodatkowy temat, to proszę o maila z propozycją tematu na dowolny z dwóch adresów: prezes@royalgolf.org lub sekretarz@royalgolf.org. Dopiszemy temat do listy.

Do zobaczenia!

 

A poniżej – zaproszenie na SWZ KKGwW.

 

– – – – – – – –

 

Szanowni Klubowicze,

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia za rok 2016.
Szczegóły i Porządek Obrad znajdują się poniżej.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd KKGwW

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, Uchwałą nr 1 z dnia 20 lutego 2017 roku, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie (SWZ), Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) w Warszawie,  na obiekcie golfowym Golf Parks Poland, ul. Z. Vogla 19, na godzinę 19:00, z następującym Porządkiem Obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu ze wskazaniem Przewodniczącego SWZ.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności SWZ.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad SWZ.

6. Sprawozdanie Zarządu KKGwW za rok 2016.

7. Przedstawienie bilansu rocznego i wyniku finansowego za rok 2016.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KKGwW za rok 2016.

9. Przedstawienie i dyskusja na temat projektu budżetu na rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w zakresie:

a) udzielenia absolutorium dla Zarządu KKGwW za rok 2016.

b) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  KKGwW za rok 2016.

c) zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat KKGwW za rok 2016.

d) zatwierdzenia wyniku finansowego za 2016 rok  na poczet przychodów statutowych roku przyszłego.

e) zatwierdzenia  budżetu na rok 2017.

11. Przedstawienie programu KKGwW na rok 2017.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zarząd przypomina, iż  zgodnie z paragrafem 13 pkt. 12. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga Turniejowa 2022

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Kosiorek Przemysław16396
2Szałek Jarosław14374
3Kopczewski Michał14372
4Perkowski Marek14371
4Skręta Jarek20371

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Bilska Ewa15389
2Ciesielska Dorota13364
3O'Higgins Elina13361
4Ostrowska Agnieszka Aldona16360
5Sołonin Ewa11334

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook