Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 16 października, 20.00

Data publikacji: 07.10.2014

Szanowni Klubowicze,

Zarząd Klubu informuje i zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 16 października o godzinie 20.00.

Prosimy o zapoznanie się z Porządkiem Obrad.

Warszawa 02.10.2014

ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, uchwałą nr 1/25/09/2014 z dnia 25 września 2014 roku, zwołujeZwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie  (ZWZSW ) na dzień 16 października 2014 roku w Warszawie w siedzibie Klubu na terenie driving range Golf Parks Poland przy ul. Z Vogla 19 (namiot), na godzinę 20:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Piotra du Chateau.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Odczytanie Sprawozdania Zarządu za kadencję 14.10.2010 – 13.10.2014.

6. Odczytanie Sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za kadencję 14.10.2010 – 13.10.2014.

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla kończącego czteroletnią kadencję Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8. Głosowanie nad przyjęciem liczby członków Zarządu na kadencję 2014 – 2016.

9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Zarządu.

10. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami.

11. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami do Komisji Rewizyjnej.

13. Przedstawienie przez ustępujący Zarząd propozycji dla Klubu związanej z podjęciem działalności gospodarczej.

14. Dyskusja członków Klubu.

15. Głosowanie nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia dot. zobowiązania Zarządu do zmiany formuły funkcjonowania KKGwW z „nieprowadzącego działalności gospodarczej” na „prowadzący działalność gospodarczą”.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

Zarząd Klubu przypomina o punktualnym przybyciu na ZWZSW!

Zgodnie ze Statutem obowiązuje jeden termin/godzina odbycia się Walnego Zgromadzenia.

 

Z poważaniem,

Zarząd  Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga Turniejowa 2023

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Malewicz Grzegorz15378
2Skręta Jarek19376
2Zientkowski Tomasz17376
4Becz Jerzy17375
5Perkowski Marek14372

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Pietrzak Wiktoria18405
2Mościcka Aneta18370
2TYMIŃSKA MARTA13370
4Bilska Ewa11357
5Malewicz Małgorzata12355

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook